Onze Diensten

Nationaal- en Internationaal transport

 

Wij zijn gespecialiseerd in kwalitatieve transporten van en naar :

  • België
  • Frankrijk
  • Nederland
  • Duitsland

Transport met tankopleggers

 

Onze tankwagens worden ingezet voor vloeibare mest en afvalwaters.
Ze hebben de inhoud van 31 m³ en zijn allemaal aangedreven door zware industriële verdringerpompen. Afhankelijk van het soort transport worden extra zuigdarmen met verschillende diktes of koppelingen ingezet.

Als specialist in transport bieden we u een snelle service met kwaliteit aan eerlijke prijzen. Alle afvalstoffen worden afgevoerd naar erkende verwerkers. De tankwagens zijn zodanig ontworpen dat ze perfect kunnen gereinigd worden om contaminatie van het vervoerde product uit te sluiten. Ze zijn allemaal voorzien van een spoelleiding met sproeibollen zodat ze perfect kunnen gereinigd worden met water van de klant of met de eigen watertank. 
 
De mesttransporten worden aangemeld bij de mestbank via de website http://mtil.vlm.be/
Mtil is een internetapplicatie die de transporteur een rechtstreekse connectie toelaat met de databank van de Mestbank.
Voor het vervoer van dierlijke mest beschikken wij over :

  • 10 tankopleggers
  • 6 kipopleggers
  • 3 walking floors


Wij voldoen ook aan de nieuwe wettelijke verplichting inzake het agr-gps systeem.
Dit houdt in dat de erkende trekkende voertuigen moeten uitgerust zijn met een AGR-apparaat en de erkende opleggers met een sensor zodat de mestbank deze continu kan opvolgen.
Tevens beschikken wij over mestopslag om onze klanten ook in de winter steeds van dienst te kunnen zijn :

  • 8 oprolbare mestzakken met een inhoud van 200m3/zak
  • 1 oprolkar om deze zakken gemakkelijk te kunnen verplaatsen en vervoeren.


De injectie van de drijfmest op de velden, zowel bouwland als grasland, wordt met zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door erkende loonwerkers die wij of de klant aanstellen.


 Voor ons betekent mesttransport niet enkel het vervoeren ervan, maar ook de calculatie van de mestbalans op het bedrijf, zodat elke akkerbouwer en/of veehouder perfect weet wat hij kan ontvangen of moet afzetten om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.


We beschikken ook over containers van 40m3 om uw vloeibare producten tijdelijk te stockeren.

 

Transport met kipopleggers

 

Al onze transporten gebeuren volgens de algemene cmr-voorwaarden en volgens de GMP/HACCP reglementering.
De kipopleggers staan in voor het vervoer van suikerbieten, steenslag, meststoffen, granen, wortelen, aardappelen, ajuin en veevoedergrondstoffen.
Ze hebben een laadcapaciteit van 56 m3.
Transport met Walking Floors


Een walking floor is een oplegger met een bewegende vloer. Dit systeem is hydraulisch en zorgt ervoor dat het laden en lossen van bulkproducten en gepalettiseerde goederen automatisch gebeurt.

Bovendien zijn deze opleggers open aan de bovenkant wat een vlotte lading van bijvoorbeeld kraangestorte bulkproducten mogelijk maakt.

Een walking floor heeft een laadcapaciteit van 92 m3.


Wij vervoeren met deze opleggers houtsnippers, boomschors, rollen papier, groenafval, compost ...


We beschikken ook over 2 verreikers die we kunnen meenemen in de walking floor zodat de chauffeur zelf het groenafval, de houtsnippers, compost, bermmaaisel of mest kan laden.